Chính sách bảo mật

Mint Decor cam kết sử dụng thông tin khách hàng với các mục đích sau:

  • Hỗ trợ khách hàng khi mua hàng tại Mint Decor
  • Tư vấn, giải quyết thắc mắc của khách hàng
  • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến sản phẩm và dịch vụ tại Mint Decor

Khi bạn gửi thông tin cho chúng tôi, đồng nghĩa bạn đã đồng ý với các điều khoản chúng tôi nêu ra. Chúng tôi cam kết thông tin của bạn được bảo mật, sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho bạn.

Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, Chúng tôi khuyên bạn không nên gửi thông tin đến cho chúng tôi.